11.11.06

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö

(Pitkä ja tylsähkö katsaus tuohon mietintöön. Pahoittelen huumorin puuttumista. Mutta kyllä sitäkin sitten joskus taas...)

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö: Siirtolaisuus ja maahanmuutto
http://www.edilex.fi/virallistieto/mt/uavm20060010/

Mietinnössä todetaan aluksi, että "Siirtolaisuus on merkittävä globaali haaste — ja mahdollisuus. Arviolta 190 miljoonaa ihmistä maapallolla on liikkeellä — lähes puolet heistä on naisia. Muuttajia on paljon, mutta jokainen heistä on yksilö, jonka ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa kaikissa oloissa."

Veikkaan, että siinä vaiheessa kun 190 miljoonaa ihmistä vyöryy Suomen rajan yli, heidän yksilöllisten ihmisoikeuksiensa kunnioittaminen tulee olemaan hyvin merkittävä haasteja mahdollisuus!

On aika erikoista, että siirtolaisten "yksilöllisyyttä" halutaan oikein erikseen korostaa. Toki on mahdollista, että monilla siirtolaisilla on hyvinkin yksilölliset motiivit, mutta erittäin monien motiivi on varsin laumahenkinen: kun ihmiskauppias sanoo, että Suomessa on hyväuskoisia ja helposti huijattavia ihmisiä ja hyvä sosiaaliturva, niin bussi täyttyy hetkessä. Kun rajallemme ilmestyy turvapaikanhakija kertomaan ihmiskauppiaan opettaman ulkoa opetellun kertomuksen Pakolaisneuvonta ry:n tarjoaman ilmaisen lakimiehen välityksellä, niin mitä keinoja meillä on tietää, mitkä tämän yksilöllisen siirtolaisen todelliset yksilölliset motiivit oikeasti ovat.

"Lapset — varsinkin vanhemmistaan tai holhoojistaan eroon joutuneet — kuuluvat kaikkein suojattomimpaan pakolaisryhmään. Huoltajistaan eroon joutuneiden lasten osuus on Euroopassa noin 4 prosenttia turvapaikanhakijoista." Tämän asian esilletuonti mietinnössä tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että Suomen valtio tulee jatkossakin tukemaan ihmiskauppiaiden harjoittamaa ns. ankkurilapsien käyttöä. Mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että yhä useammat turvattomat pakolaislapset joutuvat jatkossakin mystisellä tavalla eroon vanhemmistaan.

Erittäin yllättävää on se, että Ulkoasianvaliokunta suostuu myöntämään "turvapaikkajärjestelmän hyväksikäytön eräiden maahanmuuttajien taholta". Mutta se ei kuitenkaan "saa johtaa hakujärjestelmän vaikeuttamiseen eikä siihen, että laiton maahantulo on — tai koetaan — helpommaksi." Turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä tulee siis jatkossakin vain suvaita.

Sitten onkin aika lähteä oikomaan suomalaisten "Vääristyneitä käsityksiä".

"Siirtolaisuuden mahdollisuudet ja myönteiset puolet ovat nykyisin jääneet liiaksi taka-alalle. On syytä kysyä, tuodaanko siirtolaisuuskysymyksiä tasapainoisesti esille viranomaisten taholta ja onko median syytä katsoa itseään peilistä. Tarvitsemme lisää menestystarinoita julkisuuteen!"

Eiköhän niitä menestystarinoita ole mediassa jo ollutkin. Todennäköisesti enemmänkin kuin todellisessa elämässä. Sehän on toki aivan selvää, että siirtolaisuuskysymyksiä ei tuoda tasapainoisesti esille viranomaisten ja median taholta, vaan näiden näkökulma on kritiikittömän maahanmuuttomyönteinen. Median ja viranomaisten olisi todellakin syytä katsoa itseään peilistä.

Sitten todetaan, että "malawilaisia lääkäreitä työskentelee enemmän Manchesterissä kuin koko Malawissa." En tiedä, pitäisikö sääliä enemmän manchesterilaisia kuin malawilaisia. No, mutta onneksi "ns. aivovuoto kehitysmaista teollisuusmaihin ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, eikä se välttämättä pitkällä aikavälillä ole vain kielteistä." Ovatko malawilaiset lääkärit siis ratkaisu myös Suomen pikkukuntien lääkäripulaan?

Löytyy myös mielenkiintoisia näkemyksiä: "Erityisesti siirtolaisnaiset ovat tutkimusten mukaan siirtäneet tietotaitoa sukulaisten ja tuttavien kautta kotimaansa terveys- ja koulutussektoreille. Verkostoitumisen kautta he ovat vaikuttaneet myös naisen aseman vahvistumiseen monessa lähtömaassa." Tarkoittaako tämä esimerkiksi sitä, että kun monet Suomeen muuttaneet somalinaiset ovat luoneet niitä menestystarinoita kouluttautumalla lähihoitajiksi, me voisimme lähettää heidät Suomen valtion kustannuksella Somaliaan pitkän aikavälin projekteihin tekemään käytännön hoitotyötä, siirtämään tietotaitoa ja asenteita muille naisille sekä verkostoitumaan ruohonjuuritasolla? Todetaanhan mietinnössä alempana, että "Siirtolaisten tietotaitoa tulisi hyödyntää myös kehitysyhteistyössä." Tuohan on mainio ehdotus. Ja perheiden yhdessäpitämisen nimissä Suomen valtiolla tulee olla velvollisuus lähettää myös näiden somalinaisten perheet kehitysaputyöhön Somaliaan (laaja perhekäsitys = koko suku pääsee mukaan).

"Tutkimus ja käytäntö osoittavat, että siirtolaisuuden rajoittaminen vaikeuttaa lähtömaiden kehitystä." Epäilemättä, mutta olisiko kellään vihreällä heittää tutkimusta siitä, millaisia vaikutuksia globaaliin väestöräjähdykseen on sillä, että siitä pahimmin kärsivät maat pääsevät työntämään ylijäämäväestönsä eurooppalaisten elätettäväksi? Noin niinkuin kestävän kehityksen kannalta? Siirtolaisen ekologinen jalanjälki kylmässä Suomessa on pakostakin paljon isompi kuin päiväntasaajalla. Eikö huolestuta ketään? Eikö?

"Maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittaminen, heidän kotouttamisensa ja suvaitsemattomuuden — ja rasismin — torjuminen ovat viranomaisten ensisijaisella vastuulla." Tämä lause on jotenkin kummallinen. Ikäänkuin siinä sanottaisiin rivien välissä, että maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittaminen jne. ovat viranomaisten ensisijainen velvollisuus. Kun taas minä olen tottunut ajattelemaan, että Suomen kansalaisten oikeuksien, turvallisuuden ja hengen suojeleminen olisivat Suomen viranomaisten ensisijainen tehtävä.

Rasismi mainitaan mietinnössä kokonaista 9 kertaa. Itse en usko, että maahanmuuttajien suomalaisten taholta kohtaama rasismi olisi mikään merkittävä ongelma. (Jos Racism Denial on tällä välin määritelty Suomen rikoslaissa rangaistavaksi teoksi, niin kiistän jyrkästi kirjoittaneeni ylläolevan.) Todellinen ongelma sen sijaan on ylenpalttinen rasismihössötys. Kaikki on rasismia. Maahanmuuttajat opetetaan tunnistamaan rasismi sen kaikissa muodoissaan (eli näkemään rasismia kaikkialla). Ei ihme, jos sopeutuminen on vaikeaa.

Tai ehkä tässä mietinnössä tarkoitetaankin maahanmuuttajien suomalaisiin kohdistamaa rasismia? En tiedä.

Mutta jos rasismi todellakin on noin suuri ongelma, niin molemmissa tapauksissa yksi ratkaisuvaihtoehto olisi olla ottamatta suuria laumoja siirtolaisia sellaisista maista, joiden asukkaisiin kohdistuu Suomessa rasismia tai jotka suhtautuvat suomalaisiin rasistisesti.

Heti perään luetellaan suuri joukko ongelmia, jotka ovat aivan oikeita ja todellisia, mutta johtuvat ilmeisestikin kantaväestön harjoittamasta suvaitsemattomuudesta ja rasismista: "Euroopan unionissa työttömyys on kaksinkertaista maahanmuuttajien keskuudessa. Toisen ja kolmannen polven siirtolaiset ovat usein syrjäytyneitä. Haastetta lisäävät uusimmat tutkimustulokset, joiden mukaan monikulttuuriset yhteisöt ovat lähtökohtaisesti sosiaalisesti sisäänpäin kääntyneitä, ja luottamus eri väestöryhmien välillä on olematonta. Ongelmien tunnistaminen ja kohtaaminen on tärkeää, jotta niihin voidaan vaikuttaa ajoissa. Ongelmiin puuttumattomuus voi johtaa myös väkivaltaisuuksiin — Pariisin esikaupunkien mellakat ovat esimerkkinä tästä."

Mutta näistä ongelmista ja esimerkeistä ei haluta oppia mitään. Todetaan vain Summa Summarum, että luonnollista, väistämätöntä ja ihanaa.

"Erilaiset epävarmuustekijät ja näköalattomuus ajavat ihmisiä liikkeelle paremman elämän — ja usein myös perheiden yhdistämisen — toivossa liikkeelle."

Kuvitelkaa nyt se valiokunta työssään. Pöydällä on kahvia ja viinereitä. Asiantuntijaksi kutsuttu kukkahattutäti (vanha stalinisti, tottakai) opastaa kansanedustajia pullanmurut poskilla: "Laitetaan hei sinne epävarmuustekijät. Ja näköalattomuus. Se on hyvä. Näköalattomuus ja toivottomuus. Ja sitten hei se perheiden yhdistäminen kans. Joka voi tapahtua vain yhteen suuntaan, siis silleen, että kaikki tulee Suomeen asumaan. Ottaaks kukaan hei tota viimestä viineriä vai saanks mä sen?"

Perheiden yhdistäminen = lisää ankkurilapsia tulevaisuudessakin.

"Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi EU:n osalta "rajojen sulkemisessa" on jo saavutettu yhteistyön huippu — sitä kautta ei enää päästä eteenpäin." Nämä tutkimukset olisi mielenkiintoista nähdä. Minä kun olen ollut siinä uskossa, että mm. Rajamäen ajama eurooppalainen yhteistyö rajavartiointiin ja laittoman maahantulon torjumiseen liittyvissä asioissa ei ole päässyt kunnolla vielä edes alulle.

"Kokemukset työpaikkojen siirtämisestä osoittavat, että on helpompaa siirtää ihmisiä kuin työpaikkoja." Mitkä kokemukset? Siis suomalaisten työpaikkojen siirtyminen Kiinaan ja muihin halvan työvoiman maihin?

Siirtolaisten lähtömaihinsa suorittamista rahalähetyksistä todetaan viisaasti, että "Ne eivät myöskään ole kaikkivoipa ratkaisu köyhyyteen." Siitä huolimatta katsotaan EU:n velvollisuudeksi huolehtia siitä, että "Rahalähetysten kansainvälisiä siirtokustannuksia — jopa 15 prosenttia — tulisi alentaa tuntuvasti ja niiden läpinäkyvyyttä parantaa." Itse olen hieman skeptinen sen suhteen, että raha (sellaisena kuin esim. Sir Bob Geldorf sen näkee) olisi ratkaisu kehitysmaiden ongelmiin ja köyhyyteen. Mutta nuo siirtokustannukset ovat mielenkiintoinen asia. Joku todella rahastaa sekä meidän veronmaksajien että noiden siirtolaisten selkänahalla. 15 prosenttia. Joku todellakin vetää nyt välistä sellaisia summia, joilla pyyhittäisiin kärpäset kaikkien pallomahaisten pakolaislasten silmistä. Jos arvioidaan, että siirtolaiset lähettävät takaisin rahaa entisiin kotimaihinsa vuosittain noin 170 miljardia dollaria, niin tästä vaikkapa 10% on 17 miljardia dollaria.

Sitten taas täyttä asiaa väliin. Onko Rajamäki ollut kuultavana: "Siirtolaisuuden ja maahanmuuton yksi keskeinen haaste on siirtolaisten asianmukainen tilastointi. Tilastot ovat puutteellisia, tai niitä ei pidetä ajan tasalla. Maahantulovirrat ovat usein sekoitus siirtolaisista, laittomista siirtolaisista, pakolaisista tai muuten suojaa vailla olevista. Mikäli siirtolaisvirtoja ja niiden kulkureittejä ei voida tunnistaa ja tilastoida, ei niiden hallintaa voida parantaa."

"Ihmiskauppa on usein yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja siinä liikkuu lähes yhtä paljon rahaa kuin huumekaupassa. ... Miten ihmiskaupan uhreja tulisi kohdella?" No Virtasen Mervin ideahan on se, että ihmiskaupan uhrille (joka siis käytännössä on omasta vapaasta tahdostaan kokiksi nälkäpalkalla lähtevä kiinalainen, Eurooppaan huoraksi haluava moldovialainen tai piraattilaukkuja Italiaan pohjoismaisille kulttuuriministereille myymään haluava senegalilainen) on myönnettävä uhrin status ja ylläpito ainakin vuodeksi tai pariksi, mikäli hän sattuu jäämään rajalla kiinni. Muussa tapauksessahan matka jatkuu suunnitellusti.

Kappaleessa "EU:n turvapaikkapolitiikka kompastelee" listataan suuri määrä todellisia ja asiallisia ongelmia, mutta niiden alaotsikoksi on pitänyt laittaa tämä lause: "Onko köyhempien kolmansien maiden kansalaisten lähes mahdotonta päästä laillisesti EU:n alueelle?" En tiedä onko, mutta ilmeisesti jonkun mielestä köyhempien kolmansien maiden kansalaisille pitäisi jostain syystä tarjota automaattinen mahdollisuus päästä EU:n alueelle. Miksi? Olisiko heillä täällä jotain järkevää tekemistä? Paitsi tietenkin mahdollisuus nostaa erilaisia sosiaaliavustuksia. Olisiko siinä jotain järkeä? Siis meidän kannaltamme.

Kappaleessa "Terrorismin torjunnan vaikutukset" ei tietenkään puhuta terrorismista ja sen torjunnasta. Vaan rasismista ja sen torjunnasta.

"Euroopan neuvoston mukaan maahanmuuttajien tulee hyväksyä yhteiskunnan lait ja perusarvot, mutta toisaalta vastaanottavien yhteiskuntien tulee kunnioittaa maahanmuuttajien arvokkuutta ja erityistä identiteettiä ja ottaa nämä huomioon kansallista politiikkaa suunnitellessaan." Kunnioittakaamme maahanmuuttajien arvokkuutta ja erityistä identiteettiä. Mutta se ei vielä riitä: palvokaamme maahanmuuttajien arvokkuutta ja erityistä identiteettiä. Jumaloikaamme maahanmuuttajien arvokkuutta ja erityistä identiteettiä.

Jari Tervolle tulee riittämään hommia jatkossakin:
"Useista suosituksista mainittakoon yleisradioyhtiöiden rooli rasismin ja muukalaisvihan torjumisessa ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Suositus edellyttää, että tunnustetaan monikulttuuristen medioiden tarve. Tämä edellyttää mm. toimittajien täydennyskoulutusta, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien toimittajien palkkaamista, toimittajien ja siirtolaisjärjestöjen vuoropuhelua sekä etnisten vähemmistöjen äänen tuomista esille uutis- ja ohjelmatuotannoissa. On tärkeää seurata, miten Suomen Yleisradio on toimeenpannut tämän suosituksen."

"Suomesta on puuttunut johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka. ... Suomessakin on vihdoin ymmärretty, että selviytyäksemme tarvitsemme ulkomaista työvoimaa. Tässä valossa — ja jälkikäteen arvioiden — Suomen linjaus esimerkiksi EU:n uusien jäsenmaiden työvoiman liikkumisen siirtymäajasta ei ollut kovin pitkäjänteistä politiikkaa." Totta. Itse asiassa olen sitä mieltä, että johdonmukainen maahanmuuttopolitiikka, jota oltaisiin valmisteltu laajalla ja avoimella kansalaiskeskustelulla, puuttuu Suomesta yhä. Mutta hyvä sentään, että myöntävät SAK:n vaatiman siirtymäajan eestiläisille rakennusmiehille yms. työvoimalle olleen täysin järjetön virhe.

"Maahanmuuton kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei Suomessa ole selvitetty. Tämä ehkä osaltaan selittää kielteistä mielikuvaa maahanmuuttajista." Jos tuollainen puolueeton selvitys joskus tehdään, niin mielikuva maahanmuuton positiivisista vaikutuksista lentää lopullisesti romukoppaan. Mutta en usko, että kukaan uskaltaa oikeasti ehdottaa tuollaista selvitystä. Tai julkistaa sen tuloksia. Laitoin muuten Jaakonsaarelle sähköpostia aiheesta.

Paljon muutakin herkullista olisi ollut, mutta en jaksa enää kahlata. Päätetään tämä hyvin syvälliseen lausahdukseen, jossa on paljon miettimisen aihetta itse kullekin: "Merkittävä haaste on asenneilmapiirin muuttaminen — monikulttuurisuus ei toimi automaattisesti."

3 comments:

Anonymous said...

Vai ei toimi automaattisesti??? eikös se ollut luonnollista mm. Oman kokemukseni mukaan luonnolliset asiat kyllä tapahtuvat aika automaattisesti. Esimerkiksi minun ei tarvitse pistää komiteaa miettimään että mitenhän saisimme ruuan vatsassani sulamaan joka taas perustaisi alakomiteoita pohtimaan ns. lopputuotteen muodostamista sekä logistisia ongelmia tämän poistamiseksi kehosta. Puhumattakaan ravintoaineiden siirtymisestä eri puolille kehoa. Itseasiassa luonnolliset asiat vain tapahtuvat ja kaikki epäluonnolliset vaativatkin sitten monenlaista vatvomista, huopaamista ja sumutusta. Toisaalta mie olenkin amis vaan enkä nii tiiä.

Anonymous said...

Pikkuhiljaa alkaa lapsen usko kadota. Usko siihen että ylemmillä virkamiehillä ja poliitikoilla on ylevät ja ymmärrettävät, yhteiseen etuun pyrkivät tavoitteet.

Enemmänkin tulee mieleen että tavoitteena on päteminen ja oman edun maksimointi. Aivan näin suureen hölmöyteenkään en usko.

Tietenkin on ihmisiä joilla on jalat tukevasti kiinni ilmassa ja maailma on jotenkin vaaleanpunainen, mutta yleensä iän lisääntyessä nekin viisastuvat tai ainakin oppivat olemaan hiljaa.
Tässä nyt näyttää olevan käänteinen ilmiö: Ilmeisesti pakolaiset ja rasimi on sen kaltainen kestoilmiö jolla voi ratsastaa ja kerätä irtopisteitä sekä virkoja pitkään.

Se on varmaan hienoa. Olen tyhmä kun en asiaa tajua.

reino said...

No niin. Nyt kun se "ihmiskaupan uhrin" status on luotu ja heille auttamiskoneisto, niin koneistollekin alkaa löytyä asiakkaita ihan kiitettävästi.

YLE:n uutisen mukaan:
http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/id59634.html
Suorat lennot Suomesta Kiinaan ja Intiaan ovat tehneet ihmiskaupasta arkea myös Suomessa. Aikaisemmin Suomea on virheellisesti pidetty vain ihmiskaupan kauttakulkumaana.
Tällä hetkellä Oulun ja Joutsenon vastaanottokeskusten suojissa on kahdeksan ihmiskaupan uhriksi epäiltyä.


Itse en usko, että suorat lennot Suomesta Kiinaan ja Intiaan ovat tehneet ihmiskaupalle yhtään mitään. Sen sijaan on hyvinkin mahdollista, että suorat lennot Kiinasta ja Intiasta Suomeen ovat vaikuttaneet asiaan.

Kaikkein eniten ihmiskaupan uhrien löytymiseen Suomesta vaikuttaa kuitenkin se, että heidän auttamisekseen on nyt olemassa koneisto, jonka nälkäinen molokinkita vaatii lisää "uhreja".

Hyvin monet ihmiset saavat elantonsa ihmiskaupasta. Tavalla tai toisella.